2019-07-09 – Driftstörning

Driftstörning p.g.a Ellevios strömavbrott i Hudiksvall. Osäkert hur stor omfattningen av störningen är just nu. Tekniker felsöker och inväntar att strömavbrottet är avhjälpt. Bedömd klartid: 1230-1300.

2019-06-29 – Driftstörning

Mitt på dagen under lördagen (15-16) uppstod ett kortare avbrott i tjänsten för vissa kunder, detta p.g.a. ett mindre strömavbrott som påverkade utrustning på Högliden, Hudiksvall. Tekniker avhjälpte problemet.

2018-11-23 – Driftstörning

Efter nattens uppdatering har vissa accesspunkter lagt sig på fel frekvens. Vissa klienter kan uppleva lägre hastighet och enstaka tapp i uppkopplingen medans vi åtgärdar felen.