fbpx

08:45 – 09:35 Frekvensbyte i syfte att förbättra signalvärden. Kunder nord-öst om högliden kan påverkas.