19:35 – 20:00 Problem i anslutning till masten vid missionskyrkan, Hudiksvall. Samtliga kunder kopplade till denna mast påverkade. Utredning om anledning till driftstörningen pågår under dagen.

update. 11:15 Felet lokaliserat, elektriker kontaktad.