Plötsligt strömbortfall vattentornet i Delsbo. En accesspunkt har problem att återansluta kunder efter elfelet.
Felsökning pågår. // Max